Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wim is op vrijdag 27 oktober overleden. Hieronder vindt u de brief welke hij aan zijn relaties heeft gestuurd.


Beste relatie,

Hierbij wil ik u meedelen dat ik door mijn ziekte helaas niet meer in staat ben om de werkzaamheden voor mijn bedrijf uit te voeren. Hoe graag ik het ook zou willen, het gaat echt niet meer.

Ik ben dankbaar dat ik mijn broer Wijnand van Asselt, die als zelfstandig schilder werkzaam is, bereid heb gevonden om een deel van de lopende werkzaamheden uit te voeren en af te ronden. Ook voor komende werkzaamheden kunt u contact met hem opnemen om te overleggen wie deze werkzaamheden het beste voor u kan uitvoeren. Wijnand is bereikbaar onder telefoonnummer 06-23819113.

Ik wil u ook heel erg bedanken voor de prettige samenwerking en contacten in de achterliggende tijd. Voor sommigen al gedurende een hele lange tijd. Door mijn ziekte is daar nu helaas een einde aan gekomen.

Menselijk gezien, heb ik niet lang meer te leven. Maar juist in deze moeilijke periode van mijn ziekte met het vooruitzicht dat mijn leven hier op aarde gaat eindigen, heb ik heel duidelijk Gods leiding en Zijn oneindige liefde en genade mogen ontvangen. Ik mag weten dat God door Zijn Heilige Geest het Evangelie in mijn hart heeft gewerkt. Alleen uit genade, door het offer van de Heere Jezus Christus, heeft God mij vergeving van zonde en eeuwig leven gegeven. Laten wij God alleen de eer geven, Hem danken en loven voor deze ontvangen genade.

Ik wens u zowel privé als zakelijk al het goede toe. Maar bovenal Gods onmisbare zegen en Zijn genade.

Hartelijke groet,

Wim van Asselt

Heestereng 55
3773 AJ Barneveld